BAHUCHARAA

Anand no Garbo

 

Aaj mane anand vadhyo ati ghano ma;

Gaava garba-chhand, bahuchar aap tano ma. (1)

 

Alve aad pampad, apeksha j aani ma;

Cho iccha pratipad, gho amrut vaani ma. (2)

 

Swarg mrityu patad, vaas sakad taharo ma;

Baad kari sambhad, kar jhalo maharo ma.(3)

 

Totla j mukh tann, tato toy kahe ma;

Abhark maage anna, nij mata man lahe ma. (4)

 

Nahi savya apasavya, kahi kaai jaanu ma;

Kadi kahava kavya, man mithya aanu ma.(5)

 

Kulaj kupatra kushil, karma akarma bharyo ma;

Murakhma anamil, ras ratva vicharyo ma.(6)

 

Mudh prodh gati matya man mithya maapi ma;

Kon lahe utapatya, vishva rahya vyapi ma.(7)

 

Prakram prodh prachand prabad na pad prichu ma;

Puran prakat akhand, agya, thako icchu ma.(8)

 

Anarva oche paatra, akal kari aanu ma;

Pamu nahi padmatra, man jaanu naanu ma. (9)

 

Rasna yugam hajar te rat ta haryo ma;

Eshe ansh lagar, lai manmath maryo ma.(10)

 

Markad muniraay, mukhmahatmya bhakhyu ma;

Jaimuni rishi jevaay, ur antar rakhyu ma.(11)

 

Anagan gun gati got, khel kharo nyaro ma;

Maat jagti jyot, jad hadto paaro ma.(12)

Jash tran vat gungath, kahu udad gundad ma;

Bharva buddhi be haath, oghama undad ma.(13)

 

Paag namavi sheesh, kahu ghelu gandu ma;

Maat na dharsho rish, cho khullu khandu ma.(14)

 

Aadhya niranjan ek, alakh raani ma;

Tujthi avar anek vistarta jaani ma.(15)

 

Shakti srajjva srushti, sahaj svabhav svalap ma;

Kinchit karuna drishti, krut krut koti kalp ma. (16)

 

Matangi manmukt, ramva man kidhu ma;

Jova yukt, achukt, rachiya chaud bhavan ma. (17)

 

Nir gagan bhu tej, hejj kari nirmaya ma;

Marut vash je chhej, bhand kari bhamya ma.(18)

 

Tattkshan tan thi deh, tranya kari peda ma;

Bhavkrut karta ucchar, ved chaar vayak ma;(19)

 

Pratham karya ucchar, ved chaar vayak ma;

Dharma samast prakar, bhu bhanva layak ma. (20)

 

Prakti panchmahabhut, avar sarva je ko ma;

Shakti sarva sanyukt, Shakti vina nahi ko ma. (21)

 

Mud mahi-mandal, maha maheshwari ma;

Jag sachrachar jan, jay vishveshvari ma. (22)

 

Bahuchar buddhi udaar, khad khodi khaava ma;

Sant-karan-bhavpar, sadhya kare sahava ma. (79)

 

Adham-udharan haar, aasan thi uthi ma;

Rakhan jagvyavhar, Buddha bandhi muthi ma. (80)

 

Aani man anand, mahi mahi mandya pagla ma;

Tej kiran ravichandra, dey nahana dagla ma. (81)

 

Bharya kadam be chaar badmaati madbhar ma;

Man ma kari vichaar, tedavyo anuchar ma.(82)

 

Kurkat kari aaroh, karunakar chali ma;

Nakh pankhi melyo pag pruthvi haali ma. (83)

 

Udine aakash, thai adbhut aavyo ma;

Adhyakshan ma ek shwas, avani tad lavyo ma. (84)

 

Papi karani paat, pruthvi-pad mahe ma;

Gothyu man gujarat, bhila bhad-mahe ma. (85)

 

Bhodi bhavani maay, bhaav, bhale bhaav ma;

Kidhi ghani krupay, chunvade aade ma. (86)

 

Nav khand nyadi net, najar vajar pethi ma;

Tranay gaam tarbhet theth thari bethii ma. (87)

 

Sevak saran kaaj salkhanpur sede ma;

Uthyo ek avaaj, de dana need ma. (88)

 

Aavya aksharan sharan ati anand bharya ma;

Udit mudit ravi kiran, dash dishi yash prasaryo ma. (89)

 

Sakad samay jag maat, betha chit sthir thai ma;

Vasudha ma vikhyat, vaat vayu vidhi gayi ma. (90)

 

Jaane sahu jag jor, jag jannani jokhe ma;

Adhik udadyo shor, vaas kari gokhe ma. (91)

 

Chaar khunt chokhan, charcha ae chaali ma;

Janjan prati mukhvan bahuchar biru daadi ma. (92)

 

Udo udo do jaykar kidho nav khande ma.

Mangal vrartya chaar, choude brahmande ma. (93)

Gajya sagar saat, dudhe meh vutha ma;

Adharmadhar utpat, sahu kidha jhutha ma. (94)

 

Harkhya surnar naag, much joiye manu ma;

Avaloki anuraag, muni man sarkhanu ma. (95)

 

Nav graha namva kaaj, paag padi aavya ma;

Upar uvaran kaaj, mun mukta lavya ma. (96)

 

Dashdish na digpad, dekhi dukh vamya ma;

Janma maran janjad, mat ta such pamya ma. (97)

 

Gun gandharva yash gaan, nritya kare rambha ma;

Sur svar sukhta kaan, gati thai gayi stambha ma. (98)

 

Gun nidhi garbo jeh, bahuchar tum kero ma;

Dhare dhaari deh, safal fale fero ma. (99)

 

Paame pada rath paanch, shravane sambhadta ma;

Nave unhi aanch, daava nad badta ma. (100)

 

Shastra na adke ang adhyashakti rakhe ma;

Nitnit navlerang, dharma karma pakhe ma. (101)

 

Jad je akad aaghat, utaare bede ma;

Kshan kshan nishidin praat bhav sankat fede ma. (102)

 

Bhut pret jam bhuk, vyantari dakini ma;

Naave aadi achuk, samarya shakini ma. (103)

 

Charan karan gati bhang, khang pang vaade ma;

Gung mung mukh ang vyadhi badhi tade me. (104)

 

Sen vihuna nenn, nehe nena aape ma;

Putra-vihuna kenn, ke mahena kaape ma. (105)

 

Kadi kalpta taru vaadh, je jaane tahene ma;

Bhakt ladave laad, paad vina kahene ma. (106)

 

Prakat purush purushaai, tu aape pad ma ma;

Thaala ghar thakuraai, ghedad hadbhad ma ma. (107)

 

Nirdhan ne dhan paatra tu, karta shu che ma;

Rog dosh dukh matra tu, harta shu che ma. (108)

 

Haygay rath sukh paal, aal vina ajare ma;

Birude bahuchar bad, nyal karo najare ma. (109)

 

Dharma dhwaja dhan dhanya, ne tane dham thaki ma;

Mahi pati demukh manya mana naam thaki ma. (110)

 

Nar naari dhari deh, hete je gaashe ma;

Kumati karma krut kheh, thei udi jaashe ma. (111)

 

Bhagawati geet charitra, nit sunshe kaane ma;

Thai kul ahit pavitra, chadshe vaimane ma. (112)

 

Tu thi nathi koi vastu, tethi tane tarpu ma;

Puran prakat prashast, shree upma apurma. (113)

 

Vaar am vaar pranam, kar Jodi kije ma;

Nirmal nishrad naam, jan nish din lije ma. (114)

 

Namo namo jag maat, naam sahastra tara ma;

Saat naat ne bhaat, tu sarve mahara ma. (115)

 

Samvat hat dash saat, nav falgun shuddhe ma;

Tithi tritya vikhyaat, shubbh vasar buddhe ma. (116)

 

Raaj nagar nij dham, pure naveen madhye ma;

Aai aadhya vishram, jaane jagat madhye ma. (117)

 

Kari durlabh surlabh, rahu chu che vando ma;

Kar Jodi vallabh, kahe hatt mevado ma. (118)